Ars Aequi  Advocats treballem amb una metodologia pròpia per sistematitzar tots els nostres processos i aconseguir una millor qualitat en el nostre servei.

1. Anàlisi estratègic

Tria de l’estratègia a seguir en funció de les diferents opcions disponibles.

Ars Aequi  Advocats sempre iniciem la nostra feina fent una entrevista personal amb el client per recollir totes les dades i evaluar les diferents opcions. Si és necessari, analitzem les possibles accions amb altres col·laboradors experts en la matèria. I finalment, exposem les millors opcions i estratègies al client perquè aquest pugui pendre la millor decisió.

2. Acceptació de l’encàrrec

Pressupost i actuacions a seguir clares des d’un principi.

Elaborem un pressupost personalitzat i per escrit de totes les actuacions que caldrà efectuar. Si el client l’accepta, Ars Aequi  Advocats fem un full d’encàrrec on es detallen les condicions econòmiques i la forma de pagament. Sense sorpreses.

3. Desenvolupament del teu cas

Realització de les accions acordades prèviament amb el client.

Validació del pla d’acció per part del client. En casos de procediments judicials, Ars Aequi  Advocats validem les accions a desenvolupar en cadascuna de les fases rellevants del procés.

4. Tancament de l’encàrrec

Finalització de la feina, retorn de tota la documentació.

Exposició de la finalització de l’encàrrec. En seu judicial, plantejament de les possibilitats d’actuació i, si s’escau, dels recursos i execució. Recomanacions d’actuació derivades del tancament de l’encàrrec. I finalment, Ars Aequi  Advocats procedim a la liquidació econòmica i al retorn de la documentació propietat del client. Lliurament digitalitzat de la documentació del procediment judicial, si ho desitja el client.