“El dret és l’art d’allò bo i just”

Ars Aequi  Advocats creiem en la nostra feina i fem d’aquesta al·locució llatina la nostra vocació.

 

Ars Aequi  Advocats és un despatx d’advocats fundat el 2007 per l’advocada Àngels Sánchez Vioque, amb seu a la ciutat de Granollers i operativa a tot l’Estat. Innovadors al sector pels nostres valors i la nostra manera de treballar, estem orgullosos d’haver-nos guanyat la confiança dels nostres en serveis jurídics.

Confiança

Parlem de tu a tu.

Per a nosaltres és molt important que els nostres clients comprenguin l’abast del problema que ens plantegen, que coneguin les alternatives de solució de que disposen, que prenguin conscientment i informadament les decisions estratègiques més adients, i que participin en els processos de desenvolupament del seu cas. Per això, Ars Aequi  Advocats tenim contacte amb els nostres clients de manera periòdica: volem que estiguin ben informats. És important parlar clar, i fer-se entendre.

Transparència

Tot clar abans de començar.

Els serveis Ars Aequi  Advocats sempre van precedits de la conformitat del client al pressupost personalitzat i per escrit que realitzem, i del full d’encàrrec on documentem els nostres serveis. Alhora, és la nostra voluntat que els clients siguin partícips de les decisions estratègiques que es prenen en el seu interès, tenint accés a la documentació dels procediments judicials la qual, a més, els hi podrà ser lliurada, digitalitzada, en finalitzar el procés.

Rigor

Treballem sempre amb ordre i seriositat.

Ars Aequi  Advocats fem servir metodologia pròpia i contrastada des de l’encàrrec fins al tancament de cada assumpte que ens confien els nostres clients. D’aquesta manera, aconseguim que els processos siguin sistemàtics, endreçats i rigorosos.

Qualitat

Excel·lència en els serveis jurídics.

El bon desenvolupament de l’assumpte no seria possible sense un gran esforç de qualitat tècnica, formació continuada i dedicació absoluta a cada assumpte. Amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en dit desenvolupament, posem els millors professionals en cada matèria al servei dels interessos dels nostres clients.  Ars Aequi  Advocats és un despatx d’advocats orientat a resultats.

Anàlisi estratègic

La clau per aconseguir un bon resultat.

No hi ha bons resultats sense una bona anàlisi estratègica. Ars Aequi  Advocats prioritzem l’anàlisi estratègica treballant, si és necessari, amb un equip multidisciplinar que ens permetrà aconsellar la millor opció als nostres clients.

Prevenció

L’objectiu és evitar els possibles conflictes.

Ars Aequi  Advocats creiem en les eines de prevenció que ens ofereix el Dret i, conseqüentment, en l’assessorament preventiu com a mètode econòmic i eficaç per evitar conflictes.